Drama o vyhnanství, šílenství a nerozumění v tragédii dvou lidí, kteří se skrývají před pohledem zla, jež se v nich rodí. Příběh přestává být pouhým literárním příběhem, neboť se stal svým tragickým rozměrem součástí nás samotných. Tragické v naší přítomnosti si neúprosně žádá porozumění tomu, co se na první pohled jeví jako nepochopitelné. Tragédie nezačíná literaturou, ale vždy ve společenství nás samých...